DISCLAIMER


Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Voedingsadviesbureau Diadem niet aansprakelijkheid of verantwoordelijk voor de accuraatheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de Diadem site of enig andere site die aan deze site gekoppeld is. 
Voedingsadviesbureau Diadem kan niet aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid gesteld worden voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruik te maken, in welke vorm dan ook, van de inhoud van de Diadem site of aan enig andere site die aan deze site gekoppeld is. 
De inhoud van de Diadem site is onderhevig aan veranderingen. Derhalve kunnen er op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van de Diadem site. 
De informatie welke verstrekt wordt middels deze site mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
Het is daarvoor ook verboden onderdelen van deze site te verveelvoudigen, wijzigen, verkopen, distribueren, of te publiceren zonder eerst toestemming te verkrijgen van de beheerder van deze site.
Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming en vallen onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zie 
privacyverklaring Diadem.
Voor de algemene voorwaarden betreffende de behandelingen, beroepsgeheim, tarieven en contacten met zorgverzekeraars zie onze algemene voorwaarden.