vergoeding & Tarieven


Vergoedingen

De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt 3 uur vergoed per kalenderjaar. De consulten van de diëtist gaan net als uw medicijnen, ziekenhuisbezoek, bloedonderzoeken, etc. af van uw eigen risico.
Daarnaast hebben sommige verzekeringen vergoeding voor voedingsvoorlichting in hun aanvullende pakketten. Tijdens het maken van een afspraak wordt gekeken naar de meest optimale manier om de begeleiding vergoed te krijgen.

Vergoedingen chronische indicaties

Chronische indicaties zijn Diabetes, COPD/Astma, CRVM  (b.v. hoge bloeddruk, hoog cholesterol).
Indien u doorverwezen wordt door uw (huis)arts of praktijkverpleegkundige voor één van deze diagnoses dan vallen de consulten buiten het eigen risico.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Voor GLI is een verwijzing nodig van de huisarts en deze wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zie voor meer informatie over de GLI onder het kopje “voor wie”.

Tarieven

Eerste consult (incl. rapportage, uitwerken gegevens e.d.)

Vervolgconsult 

Rapportage 

Telefonisch- / Mail- consult

: € 95,00 – 114,00

: € 38.00 – 57,00

: € 38,00

: € 19,00 – 38,00