Klanttevredenheidsonderzoek


Qualiview

Wij vinden het belangrijk dat wij u een zo goed mogelijke zorg verlenen. Wij maken daarom gebruik van een online onderzoek om uw ervaringen met de zorg en/of de resultaten van de behandeling inzichtelijk te maken. Dit onderzoek wordt voor ons uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie Qualizorg B.V. De online rapportagetool van Qualizorg B.V. heet Qualiview.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt.

Qualizorg B.V. verzorgt voor ons het onderzoek met behulp van Qualiview. Qualizorg ziet erop toe dat uw gegevens worden verwerkt volgens de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG).

Wij als zorgorganisatie, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet op individueel niveau te weten wat u heeft geantwoord. Uw gegevens worden alleen met Qualiview gedeeld en niet met andere partijen.

Welke gegevens zijn nodig?
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualiview een aantal gegevens uit onze cliëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat dan om:

– Voorna(a)m(en), Tussenvoegsels, Achternaam;
– Adres, postcode, woonplaats, land
– Geboortedatum, Geslacht
– E-mailadres en of mobiel telefoonnummer
– Begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, soort therapie, aantal behandelingen bij de behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdennummer en toestemming voor e-mail, sms en/of post;
– Wettelijke vertegenwoordiger

Daarnaast ontvangt Qualiview een aantal gegevens over uw zorgverlener, zoals bijvoorbeeld: naam, locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.

Naast het verbeteren van onze dienstverlening kunnen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten gebruikt worden voor onder andere:

– het leveren van (beleids-) informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders
– het opstelen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten, bijvoorbeeld ten behoede van keuze-informatiewebsites
– ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

U kunt uw toestemming ten allen tijde intrekken. Hiervoor neemt u contact op met onze zorgorganisatie.