U telt mee! – Uw zorgverlener doet mee aan landelijke tellingen van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Hoeveel mensen hebben er diabetes? Hoeveel mensen hebben last van hun rug, of van een longontsteking? Nivel Zorgregistraties houdt deze en andere cijfers bij, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wanneer beleidsmakers weten hoe vaak een bepaalde ziekte voorkomt, kunnen ze de zorg daarop aanpassen en verbeteren. Zo draagt u bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg in Nederland.

Digitaal tellen

We tellen niet met de hand, maar krijgen informatie gecodeerd door, via het computersysteem van uw zorgverlener. Meldt u zich met een gezondheidsklacht, dan tellen we deze mee en komt er een streepje op ons ‘turflijstje’.

Zo verzamelen wij gegevens van uw zorgverlener.

Uw persoonsgegevens zijn en blijven beschermd

Bij het Nivel weten we niet wie u bent of wat u heeft besproken met uw zorgverlener; dat is ook helemaal niet nodig voor onze telling. Uw persoonsgegevens zijn en blijven dus veilig bij uw zorgverlener. We houden ons strikt aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hoe draagt u bij?

U hoeft zelf niets te doen, maar helpt via uw zorgverlener mee aan een gezonder Nederland. Wordt u toch liever niet meegeteld? Meld dit bij uw zorgverlener, dan wordt ervoor gezorgd dat uw informatie niet wordt meegenomen in de cijfers.

Meer weten?
Kijk op nivel.nl/zorgregistraties