Hoge kaliuminname kan vooral bij vrouwen nadelige effecten van zout verminderen

Kaliumrijk voedsel kan de negatieve effecten van een te hoge zoutinname verminderen, doordat het zorgt voor een hogere uitscheiding van zout via de nieren. Dit effect is groter bij vrouwen dan bij mannen.

Minder risico op hartaanval
De deelnemers vulden een vragenlijst in over leefgewoonten, de bloeddruk werd gemeten en er werd een urinemonster verzameld. Natrium en kalium in de urine werden gemeten om de dagelijkse inname te schatten. Bij follow-up na 19 jaar bleek dat 55 procent van de deelnemers in de tussentijd opgenomen is geweest in een ziekenhuis vanwege hart- en vaatziekten of hieraan is overleden. Ook ontdekten de onderzoekers dat de deelnemers met de hoogste kaliuminname een 13 procent lagere kans op een hartaanval had in vergelijking met de deelnemers met de laagste kaliuminname.

Effect kalium bij vrouwen het grootst
De kalium consumptie bleek van grote invloed bij vrouwen: als zij meer kaliumrijke producten aten, ging hun bloeddruk omlaag. Maar dat verband werd alleen gevonden bij vrouwen in de groep die het meeste zout at. Elke gram kalium extra per dag leidde bij hen tot een 2,4 mmHg lagere bloeddruk. Bij mannen bleek er geen verband tussen kalium en bloeddruk. Volgens de onderzoekers suggereert dit dat kalium bij mannen op een andere manier het hart beschermt. Er is vervolgonderzoek nodig om dit verder uit te zoeken.

Meer vers en onbewerkt
Het algemene gezondheidsadvies is gericht op het beperken van de zoutinname. Dit is moeilijk, omdat ons eetpatroon veel bewerkt voedsel bevat. ‘Een dieet dat goed is voor het hart gaat verder dan een beperkte zoutinname. Meer kalium eten helpt ook’, concluderen de onderzoekers. Bronnen van kalium zijn bijvoorbeeld broccoli, banaan of halfvolle melk.

 

Bron:
Luderer, S. L. (2022, 1 augustus). Hoge kaliuminname kan vooral bij vrouwen nadelige effecten van zout verminderen. Nieuws voor diëtisten. Geraadpleegd op 3 augustus 2022, van https://www.nieuwsvoordietisten.nl/hoge-kaliuminname-kan-vooral-bij-vrouwen-nadelige-effecten-van-zout-verminderen/

Voedingscentrum. (z.d.). Kalium. Geraadpleegd op 3 augustus 2022, van https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kalium.aspx

Wouda, R. D., Boekholdt, M. S., Khaw, K. T., Wareham, N. J., Borst, M. D. H., Hoorn, E. J., Rotmans, J., I., & Vogt, L. (2022, 21 juli). Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study. European Heart Journal. Geraadpleegd op 3 augustus 2022, van https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac313/6612684?login=false